English version of this page

The Effective Stuttering Treatment Project (EST)

Prosjektet tar sikte på å etablere og implementere den mest effektive stammebehandlingen for barnehagebarn som stammer. Hovedmålet er å optimalisere muligheten for at barn som stammer opplever flytende tale og dermed skal kunne kommunisere på lik linje med andre barn.

Tidlig og effektiv behandling er avgjørende både for å hindre utvikling av vedvarende stamming. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Bakgrunn

Stamming er en nevrologisk prosesseringsvanske som rammer ca én av ti barnehagebarn. Hvis vansken forblir ubehandlet i barnehagealder, kan den utvikle seg og vedvare gjennom livsløpet. Vansken innebærer en økt risiko for psykiske lidelser og redusert livskvalitet senere i livet, Tidlig og effektiv behandling er derfor avgjørende både for å hindre utvikling av vedvarende stamming, men også for å forebygge at eventuelle sekundærvansker oppstår.

Om prosjektet

Det innvilgede prosjektet er tredelt; først gjennomføres en meta-analyse av eksisterende internasjonale effektstudier, basert på disse resultatene vil vi designe og gjennomføre en randomisert kontrollert effektstudie. Resultatene av begge de to foregående delstudiene implementeres deretter i våre samarbeidskommuner. Selv om midlene vi nå mottar fra Bedre Helse, Norges Forskningsråd fokuserer på implementering i Norge vil prosjektet bidra til avgjørende kunnskapsutvikling innenfor stammefeltet både på nasjonalt og internasjonalt plan.

Referanser

1. Reilly S, Onslow M, Packman A, Cini E, Conway L, Ukoumunne OC, et al. Natural history of stuttering to 4 years of age: A prospective community-based study. Pediatrics. 2013;132(3):460-7.

2. Bloodstein O, Bernstein Ratner N. A handbook on stuttering. 6 ed. New York: Thomson Delmar Learning; 2008.

3. Guttormsen LS, Næss K-AB. Norske logopeders behandling av barnehagebarn som stammer. in progress.

4. Nye C, Vanryckeghem M, Schwartz JB, Herder C, Turner HM, Howard C. Behavioral stuttering interventions for children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2013;56(3):921-32.

5. Jones M, Onslow M, Packman A, Williams S, Ormond T, Schwarz I, et al. Randomised controlled trial of the Lidcombe programme of early stuttering intervention. bmj. 2005;331(7518):659.

6. Trajkovski N, Andrews C, Onslow M, O'Brian S, Packman A, Menzies R. A phase II trial of the Westmead Program: Syllable-timed speech treatment for pre-school children who stutter. International Journal of Speech-Language Pathology. 2011;13(6):500-9.

7. Millard SK, Edwards S, Cook FM. Parent-child interaction therapy: Adding to the evidence. International Journal of Speech-Language Pathology. 2009;11(1):61-76.

8. de Sonneville-Koedoot C, Stolk E, Rietveld T, Franken M-C. Direct versus indirect treatment for preschool children who stutter: The RESTART randomized trial. PloS one. 2015;10(7):e0133758.

 

 

 

 

Publisert 13. mars 2018 09:11 - Sist endret 16. jan. 2020 12:03

Kontakt

Kari-Anne B. Næss

Institutt for spesialpedagogikk         

Postboks 1140 Blindern                             

0318 Oslo

Telefon: 22 85 91 63

E-post: k.a.b.nass@uv.uio.no

Deltakere

Involverte forskergrupper

Effective stuttering treatment-bloggen