Ny bok om foreldresamarbeid i praksis

Ny bok tar for seg hvordan en kan få foreldresamarbeidet til å fungere slik at det oppleves godt for både elever, foreldre og skole.

Foto: Fagbokforlaget

Et godt og konstruktivt samarbeid mellom foreldre og skole er viktig for å fremme barn og unges læring og utvikling.

Professor Liv Lassen og postdoktor Nils Breilid ved Institutt for spesialpedagogikk har gjennomført et forskningsprosjekt om skole-hjem-samarbeidet. Boken "Foreldresamarbeid i praksis. Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende prosesser" tar utgangspunkt i dette prosjektet.

Et sentralt spørsmål er hvordan en kan skape og vedlikeholde en gjensidig tillitsfull relasjon og få foreldresamarbeidet til å fungere på en slik måte at det er støttende, veiledende og oppmuntrende for både elever og foreldre.

Til barnets beste

I boken tar Lassen og Breilid for seg oppfatninger hos foreldre, barn, lærere og skoleledere om hva som kan gagne et godt samarbeid til barnets beste. Oppfatningene diskuteres opp mot nyere pedagogisk og psykologisk teori, i tillegg til aktuelt norsk lovverk.

I boken er det utviklet fire kjerneområder for et godt foreldresamarbeid: kontakt, kommunikasjon, kunnskap og kompetanse.

Publisert 9. nov. 2012 15:57 - Sist endret 16. apr. 2018 12:40