Ny utgave av Spesialpedagogikk

Det mest allsidige verket i spesialpedagogikk i nordisk sammenheng er kommet i ny utgave.

Den femte utgaven av boka "Spesialpedagogikk" består av 34 kapitler hvorav ni er helt nyskrevne. De øvrige kapitlene er gjennomrevidert.

Om boka

Forlaget skriver om boka:

"Spesialpedagogikk gir en bred presentasjon av kunnskapsstatus på et mangslungent fagfelt. Forfatterne viser at spesialpedagogikk i første rekke skal bidra til verdige vilkår for læring, utvikling og livsutfoldelse for barn, ungdom og voksne som møter funksjonshemmende barrierer i livet. De skriver om nye perspektiver og aktuell teoretisk, empirisk og praktisk kunnskap på alle områder av spesialpedagogikken. Etikk, verdier og refleksjoner om framtidige muligheter og utfordringer utgjør sentrale problemfelt."

Mange bidragsytere fra ISP

Mange ansatte ved Institutt for spesialpedagogikk bidrar med kapitler i boka.

Her er en oversikt over bidragsytere fra instituttet og deres kapitler:
 • Professor emeritus Edvard Befring: Kapittel 1 Spesialpedagogikk: historisk framvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver.
 • Førsteamanuenis Berit Johnsen og førsteamanuenis Astrid Askildt (Høgskulen i Sogn og Fjordane): Kapittel 2: Spesialpedagogiske røtter og fagets utvikling i Norge.
 • Professor Reidun Tangen: Kapittel 5 Retten til utdanning for alle.
 • Professor emeritus Edvard Befring: Kapittel 6 Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv.
 • Professor Reidun Tangen: Kapittel 7 Elevers skolekvalitet.
 • Professor Liv Lassen: Kapittel 8 Spesialpedagogisk rådgivning.
 • Professor emeritus Kjell Skogen: Kapittel 10 Entreprenøriell skoleledelse – en forutsetning for inkludering.
 • Professor Monica Dalen og professor Reidun Tangen: Kapittel 11 Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov.
 • Professor Sven Nilsen: Kapittel 12 Spesialundervisningens tiltakskjede.
 • Stipendiat Heidi Mjelve, førsteamanuensis Karette Stensæth (Norges Musikkhøgskole) og spesialpedagog Elizabeth Wold (Haug skole og ressurssenter): Kapittel 15 «Trygge barn som utfolder seg»: De estetiske fagenes funksjon i spesialpedagogisk arbeid.
 • Førsteamanuensis Anne-Lise Rygvold: Kapittel 16 Språkvansker hos barn.
 • Professor Solveig-Alma Halaas Lyster og professor Jørgen Frost: Kapittel 17 Lese- og skriveopplæring på språklig grunnlag. Forebygging av vansker, og tiltak for elever med spesielle behov.
 • Stipendiat Ulf Tore Gomnæs og professor Berit Rognhaug: Kapittel 19 Utviklingshemning – mangfold og lærehemning.
 • Professor Eva-Signe Falkenberg og Marit Hoem Kvam (inntil 2011 seniorforsker ved SINTEF): Kapittel 21 Hørselshemning og audiopedagogikk i et tverrfaglig
  perspektiv. 
 • Professor emeritus Edvard Befring og professor Liv Duesund: Kapittel 22 Relasjonsvansker. Psykososial problematferd.
 • Førsteamanuensis Hanne Marie Høybråten Sigstad: Kapittel 23 Sjeldne funskjonsvansker.
 • Professor Harald Martinsen og professor Jon Magne Tellevik: Kaittel 24 Autisme – en spesialpedagogisk utfordring.
 • Professor Monica Dalen og førsteamanuensis Anne Lise Rygvold: Kapittel 25 Internasjonale adopsjoner i Norge.
 • Førsteamanuensis Ivar Morken: Kapittel 26 Migrasjonsrelaterte lærevansker.
 • Professor emeritus Kjell Skogen: Kapittel 27 Evnerike barn - en spesialpedagogisk gave.
 • Professor Bente E. Hagtvet og senior Erna Horn: Kapittel 28 Tidlig forebyggende innsats med fokus på språket.
 • Postdoktor Nils Breilid og førsteamanuensis Peer Møller Sørensen: Kapittel 31 Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko.
 • Professor Reidun Tangen: Kapittel 32 Veien inn i og gjennom videregående opplæring for ungdom i vanskelige læringssituasjoner.
 • Førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg: Kapittel 33 Inkludering i arbeidslivet – overgang fra skole til arbeid for ungdom med særlige opplæringsbehov.

 

Publisert 15. juni 2012 13:21 - Sist endret 29. juni 2012 09:26