Deltakere i Internasjonalt adopterte barns tidlige utvikling i sine nye familier og på skolen

Andre deltakere

  • Kristin Vonheim
  • Eli Baardseth