Slik som du ser meg – slik som jeg ser meg: et eksplorerende prosjekt om identitet hos ungdom og unge voksne med utviklingshemming

Hvordan ser ungdom og unge voksne med utviklingshemming på seg selv og den plassen som de har i samfunnet?

Økt respekt, kunnskap og forståelse for personer med utviklingshemming er viktig (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Formål

Med dette prosjektet ønsker vi å la ungdom og unge voksne med utviklingshemming fortelle om hvem de er, ut i fra hvordan de ser på seg selv og den plassen som de har i samfunnet. Disse fortellingene vil kunne bidra med å minske avstanden mellom “oss” og “dem”. Likheten og variasjonen som vi forventer å finne i dette prosjektet, vil kunne bekjempe stereotypiene som finnes i samfunnet, og dette vil kunne føre til økt respekt, kunnskap og forståelse for personer med utviklingshemming. Prosjektet vil kunne resultere i en forskningsartikkel som når ut til forskere og fagpersoner, samt en bildeutstilling og/eller bildebok som har allmennheten som målgruppe.

Problemstilling

  • Hvilke fortellinger har ungdom og unge voksne med utviklingshemming om seg selv?
  • Hvordan beskriver de seg selv i samfunnet, og hvilke drømmer og forventninger har de om framtiden?

Metode

For dette prosjektet ønsker vi å benytte oss av kvalitative intervjuer med ungdom og unge voksne, basert på bilder som de tar for å illustrere egen hverdag.

 

Publisert 12. jan. 2018 10:46 - Sist endret 8. feb. 2020 14:31