Hanne Marie Høybråten Sigstad

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Hanne Marie Høybråten Sigstad
English version of this page
Telefon +47 22858127
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Høybråten Sigstad har forsket på mestring og livskvalitet hos utsatte grupper, mennesker med sjeldne diagnoser, samt tidlig forebygging og identifisering av psykososial risiko hos små barn. Har i den senere tid forsket på ungdomsskoleelever med utviklingshemming; lærer/elevrelasjonen – medvirkning, inkludering og vennskap.

 

Er for øvrig opptatt av familieperspektivet der familier har et eller flere medlemmer med funksjonshemming; barn, ungdom og voksne med utviklingshemning; tverrfaglig samarbeid; inkludering; dialog og medvirkning.

Undervisning

Emneansvarlig for 1. år master:

SPED4600 - Fordypning Utviklingshemning

 

Underviser på

Samarbeid

Medlem av forskergruppen Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv

Assosiert medlem av forskergruppen Human Diversity in Education (HUMDIVEd).

Bakgrunn

Utdanning

 • 2003: Doktorgraden i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Dr. polit. Tittel: Mestring, livskvalitet og håp hos voksne med antistoffdefekter. Kartlegging og utvikling av en intervensjon.
 • 1998: 4. avdeling spesialpedagogikk (Cand. paed. spec.) ved Universitetet i Oslo.
 • 1997: 3. avdeling spesialpedagogikk (hovedfag) ved Universitetet i Oslo. Tittel: Voksne kvinner med Marfan Syndrom - Mestring av hverdagen.
 • 1993: Bislet Høgskolesenter, 1/2 – årsenhet i forming
 • 1987: 2. avdeling spesialpedagogikk (linje for spesialpedagogikk med vekt på generelle lærevansker) ved Statens spesiallærerhøgskole.
 • 1984: 3- årig allmennlærerutdanning ved Stavanger lærerhøgskole.

 

Tidligere arbeidserfaring

 • 2009-2010: Faglig studieleder (nestleder) ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, stedfortredende funksjon for instituttleder f.o.m. mars 2010.
 • 2004-dd : Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo
 • 2004-2007: Forsker ved Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet
 • 2003-2004: Forsker i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo
 • 2003-2004: Rådgiver/Spesialpedagog ved Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet
 • 1999-2002: Stipendiat i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo
 • 1997-2001: Miljøterapeut, deltid, ved Holmenkollen Dagsenter, avlastningsbolig
 • 1993-1996: Spesialpedagogisk konsulent i TRS-prosjektet, Sunnaas sykehus
 • 1987-1993: Lærer/Spesialpedagog ved Kristelig Gymnasium, Oslo
 • 1988-1989: Gruppeleder for avlastningstiltak, deltid, ved Avlastningsavdelingen i Oslo kommune
 • 1986-1993: Avlaster, deltid, ved Avlastningsavdelingen, Oslo kommune
 • 1984-1986: Lærer/Spesialpedagog ved Nærlandheimen skole, Hå kommune

 

Emneord: Adferdsrelaterte lærevansker, Habilitering og rehabilitering, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingshemning, Sjeldne funksjonshemninger, Mestring og livskvalitet hos utsatte grupper.

Publikasjoner

 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten & Garrels, Veerle (2022). Which success factors do young adults with mild intellectual disability highlight in their school-work transition? European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. doi: 10.1080/08856257.2022.2148600.
 • Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Wendelborg, Christian & Dean, Evan Edward (2022). Work Opportunities and Workplace Characteristics for Employees with Intellectual Disability in the Norwegian Labour Market. International Journal of Disability, Development and Education. ISSN 1034-912X. doi: 10.1080/1034912X.2022.2150838.
 • Dean, Evan Edward; Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten & Wendelborg, Christian (2022). Employer willingness to hire people with intellectual disability: The influence of employer experience, perception of work, and social responsibility. Journal of Vocational Rehabilitation. ISSN 1052-2263. 57(1), s. 85–95. doi: 10.3233/JVR-221201. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wendelborg, Christian; Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten & Dean, Evan Edward (2022). Recruitment and work arrangements for employees with intellectual disability in competitive employment. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. ISSN 1741-1122. doi: 10.1111/jppi.12418.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Morken, Ivar & Hjörne, Eva (2022). From the idea of inclusion into practice into the Nordic countries: a qualitative literature review. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. s. 1–16. doi: 10.1080/08856257.2022.2031095.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Morken, Ivar & Hjörne, Eva (2022). From the idea of inclusion into practice in the Nordic countries: a qualitative literature review. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. doi: 10.1080/08856257.2022.2031095.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Buli-Holmberg, Jorun & Morken, Ivar (2021). Succeeding in inclusive practices in school in Norway - A qualitative study from a teachers perspective. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. doi: 10.1080/08856257.2021.1997481. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten & Garrels, Veerle (2021). A Semi-Structured Approach to Photo Elicitation Methodology for Research Participants With Intellectual Disability. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). ISSN 1609-4069. 20, s. 1–6. doi: 10.1177/16094069211027057. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garrels, Veerle & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2021). Employment for persons with intellectual disability in the Nordic countries: A scoping review. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities. ISSN 1360-2322. doi: 10.1111/jar.12880. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring. Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202592059. s. 396–427.
 • Garrels, Veerle & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Motivation for employment in Norwegian adults with mild intellectual disability: The role of competence, autonomy, and relatedness. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN 1501-7419. 21(1), s. 250–261. doi: 10.16993/sjdr.639. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2017). Successful Inclusion of Adolescent Students with Mild Intellectual Disabilities - Conditions and Challenges within a Mainstream School Context. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 32(4), s. 767–783.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten & Garrels, Veerle (2017). Facilitating qualitative research interviews for respondents with intellectual disability. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. doi: 10.1080/08856257.2017.1413802. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2017). The role of special education Teachers in facilitating peer relationships among students With mild intellctual disabilities in lower secondary School. Journal of Intellectual Disabilities. ISSN 1744-6295. 22(4), s. 378–393. doi: 10.1177/1744629517715788. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2017). Vennskap på like fot - inkludering av elever med utviklingshemning. I Nilsen, Sven (Red.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. s. 199–219.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2017). Qualities in friendship - Within an outside perspective - Definitions expressed by adolescents with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities. ISSN 1744-6295. 21(1), s. 20–39. doi: 10.1177/1744629516631682. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2016). Significance of friendship for quality of life in adolescents with mild intellectual disability: A parental perspective. Journal of Intellectual & Developmental Disability. ISSN 1366-8250. 41(4), s. 289–298. doi: 10.3109/13668250.2016.1200018.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2014). Characteristic interviews, different strategies: Methodological challenges in qualitative interviewing among respondents with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities. ISSN 1744-6295. 18(2), s. 188–202. doi: 10.1177/1744629514523159.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2013). Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning : inkludering og betydningen av jevnaldrenderelasjoner. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 48(6), s. 17–32.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2013). Lærer/elevrelasjonen og medvirkning blant ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 37–50.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2011). Kartlegging av psykososial risiko hos små barn på helsestasjonen. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 46(6), s. 37–47.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2011). Identifisering av psykososial risiko hos små barn : en surveystudie blant helsesøstre. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 76(6), s. 52–66.
 • Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2010). Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(4), s. 3–19.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2010). Helsestasjonens mulighet til å oppdage små barn i psykososial risiko. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 75(5), s. 35–46.
 • Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2010). Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 45(4), s. 3–19.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2008). Sjeldne funksjonsvansker. I Befring, Edvard & Tangen, Reidun (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27593-8. s. 393–408.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Sigstad, Hanne Marie Høybråten Sigstad; Stray-Pedersen, Asbjørg & Frøland, Stig Sophus (2005). Coping, quality of life, and hope in adults with Primary antibody deficiencies. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 3(31). doi: 10.1186/1477-7525-3-31.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2004). Sjeldne funksjonsvansker, Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-23176-0. s. 328–342.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2004). Brukermedvirkning - alibi eller realitet? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2004). Brukermedvirkning - et alibi? Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2012). Sjeldne funksjonsvansker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35226-4. 14 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2022). Inkludering i det ordinære skoletilbudet i et livsmestringsperspektiv - Hvordan få til inkludering i ordinær klasse for elever med store, sammensatte lærevansker? .
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle & Wendelborg, Christian (2022). En bedre vei til arbeidslivet. [Avis]. Klassekampen.
 • Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten & Wendelborg, Christian (2021). Effective school-work transitions for youth with mild intellectual disability: Norwegian employers’ expectations, attitudes, and experiences.
 • Garrels, Veerle & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2021). Effective school-employment transitions for students with mild intellectual disability.
 • Sævik, Tore Hjalmar & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2021). Svært få utviklingshemmede har jobb. Kun tre prosent av unge voksne med lett utviklingshemming har et arbeid å gå til. Forskere skal finne ut hvorfor. . [Avis]. Dagen.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle & Wendelborg, Christian (2021). Under 3 prosent av voksne med lett utviklingshemninger i ordinært arbeid. Forskersonen.no.
 • Garrels, Veerle & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2019). Motivasjon for arbeid hos voksne med lett grad av utviklingshemming - Betydningen av kompetanse, autonomi og tilhørighet.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2018). Vennskap hos ungdomsskoleelever med utviklingshemming - En utfordring i en inkluderende skole?
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2017). Utviklingshemming. Hva er utviklingshemming? Definisjoner og beskrivelser. I Rygvold, Anne-Lise & Ogden, Terje (Red.), Innføring i spesialpedagogikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205500648. s. 132–160.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2016). Vennskap blant skoleelever med utviklingshemming - En inkluderingsutfordring?
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2016). Familier der et av familiemedlemmene har en funksjonshemning - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2015). Familier der et av familiemedlemmene har en funksjonshemning - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2014). Familier med et utviklingshemmet familiemedlem - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2014). Familier med et utviklingshemmet familiemedlem - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2014). De pårørendes perspektiv. [Avis]. Vårt Land.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2011). Flink nok til å bli inkludert? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2009). Helsestastajonens muligheter i forebygging av psykososiale vansker.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2007). Empowerment som forutsetning for brukermedvirkning.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2006). Måling av livskvalitet - Bruk av livskvalitetsskalaer.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2004). Brukermedvirkning - Alibi eller realitet?
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2004). Mestring, livskvalitet og håp hos voksne med antistoffdefekter. Kartlegging og intervensjon. Metodiske utfordringer.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Bjerkely, B.; Stray-Pedersen, Asbjørg; Sandersen, Heidi & Abrahamsen, Tore G (2004). Description of daily life for children and adolescents with primary immunodeficiencies (PID) in Norway.
 • Sigstad, Hanne Marie Høybråten & Rustøen, Tone (2003). Mestring, livskvalitet og håp hos voksne med antistoffdefekter. Kartlegging og utvikling av intervensjon. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. aug. 2010 15:04 - Sist endret 28. juni 2022 16:26