Hanne Marie Høybråten Sigstad

Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk
Bilde av Hanne Marie Høybråten Sigstad
English version of this page
Telefon +47 22858127
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Høybråten Sigstad har forsket på mestring og livskvalitet hos utsatte grupper, mennesker med sjeldne diagnoser, samt tidlig forebygging og identifisering av psykososial risiko hos små barn. Har i den senere tid forsket på ungdomsskoleelever med utviklingshemming; lærer/elevrelasjonen – medvirkning, inkludering og vennskap.

 

Er for øvrig opptatt av familieperspektivet der familier har et eller flere medlemmer med funksjonshemming; barn, ungdom og voksne med utviklingshemning; tverrfaglig samarbeid; inkludering; dialog og medvirkning.

Undervisning

Emneansvarlig for 1. år master:

SPED4600 - Fordypning Utviklingshemning

 

Underviser på

Samarbeid

Medlem av forskergruppen Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv

Assosiert medlem av forskergruppen Human Diversity in Education (HUMDIVEd).

Bakgrunn

Utdanning

 • 2003: Doktorgraden i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Dr. polit. Tittel: Mestring, livskvalitet og håp hos voksne med antistoffdefekter. Kartlegging og utvikling av en intervensjon.
 • 1998: 4. avdeling spesialpedagogikk (Cand. paed. spec.) ved Universitetet i Oslo.
 • 1997: 3. avdeling spesialpedagogikk (hovedfag) ved Universitetet i Oslo. Tittel: Voksne kvinner med Marfan Syndrom - Mestring av hverdagen.
 • 1993: Bislet Høgskolesenter, 1/2 – årsenhet i forming
 • 1987: 2. avdeling spesialpedagogikk (linje for spesialpedagogikk med vekt på generelle lærevansker) ved Statens spesiallærerhøgskole.
 • 1984: 3- årig allmennlærerutdanning ved Stavanger lærerhøgskole.

 

Tidligere arbeidserfaring

 • 2009-2010: Faglig studieleder (nestleder) ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, stedfortredende funksjon for instituttleder f.o.m. mars 2010.
 • 2004-dd : Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo
 • 2004-2007: Forsker ved Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet
 • 2003-2004: Forsker i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo
 • 2003-2004: Rådgiver/Spesialpedagog ved Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet
 • 1999-2002: Stipendiat i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo
 • 1997-2001: Miljøterapeut, deltid, ved Holmenkollen Dagsenter, avlastningsbolig
 • 1993-1996: Spesialpedagogisk konsulent i TRS-prosjektet, Sunnaas sykehus
 • 1987-1993: Lærer/Spesialpedagog ved Kristelig Gymnasium, Oslo
 • 1988-1989: Gruppeleder for avlastningstiltak, deltid, ved Avlastningsavdelingen i Oslo kommune
 • 1986-1993: Avlaster, deltid, ved Avlastningsavdelingen, Oslo kommune
 • 1984-1986: Lærer/Spesialpedagog ved Nærlandheimen skole, Hå kommune

 

Emneord: Adferdsrelaterte lærevansker, Habilitering og rehabilitering, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingshemning, Sjeldne funksjonshemninger, Mestring og livskvalitet hos utsatte grupper.
Publisert 24. aug. 2010 15:04 - Sist endret 13. mai 2020 15:31