Nye publikasjoner - Side 5

Publisert 23. nov. 2017 10:53

I: Spesialpedagogikk

Publisert 22. nov. 2017 16:20

I: The Lancet Psychiatry, Online first

Publisert 3. nov. 2017 16:48
Publisert 3. nov. 2017 15:27
Publisert 3. nov. 2017 15:05
Publisert 23. okt. 2017 11:31

I: Psychiatry Research, Online first

Publisert 19. okt. 2017 13:00

I: Child: care, health and development, Online first

Publisert 18. okt. 2017 13:43

I: Cognition, Online first, Open Acess

Publisert 1. sep. 2017 16:39

Rauno K. Parrila og Athanassios Protopapas har skrevet kapitlet "Dyslexia and word reading problems" i Cain, Compton & Parrila (red.) Theories of Reading Development

Publisert 31. aug. 2017 14:51

I: Journal of Learning Disabilities, Online first

Publisert 24. aug. 2017 17:02

Det spesialpedagogiske praksisfeltet har endret seg i de seinere årene. I dag kjennetegnes det av mangfold og fleksibilitet. Det betyr at det må være mange valgmuligheter når en skal utforme tilbud til elever med særlige behov. Dette er 5.utgave av boken "Innføring i spesialpedagogikk". Flere av kapitlene i boken er skrevet av ansatte ved Institutt for spesialpedagogikk. Boken er utgitt av Gyldendal Akademisk

Publisert 18. aug. 2017 13:54

I: NORDVEI Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, Online first, Open Access

Publisert 17. aug. 2017 10:10

I: Journal of Experimental Child Psychology, Online first

Publisert 10. aug. 2017 10:42

I: The Journal of Child Psychology and Psychiatry, Online first, Open access

Publisert 8. aug. 2017 14:57

I: Language, Cognition and Neuroscience, Online first

Publisert 4. aug. 2017 15:33

I: Journal of Communication Disorders, Online first

Publisert 4. aug. 2017 15:01

I: Journal of Voice, Online first

Publisert 4. aug. 2017 09:47

I: European Journal of Special Needs Education, Online first, Open Access

Publisert 2. aug. 2017 10:25

I: Scientific Studies of ReadingOnline first

Publisert 1. aug. 2017 10:04

I: Spesialpedagogikk

Publisert 31. juli 2017 15:26
Publisert 27. juni 2017 10:00

I: Journal of Intellectual Disabilities , Online first

Publisert 19. juni 2017 15:35

I: Child Development, Online first, Open Access

Publisert 19. juni 2017 15:16

Boken "Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv" med Sven Nilsen som redaktør, er skrevet av medlemmene i forskergruppen Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Boka er utgitt av Universitetsforlaget.

Publisert 8. juni 2017 15:05

I: Cognition, Online first, Open Access