Nye publikasjoner - Side 5

Publisert 11. des. 2017 13:44

Berit Helene Johnsen har skrevet kapitlet "Julia Kristeva and Meta-Reflections on Inclusive and Marginalizing Processes: On the Gap between Principles and Practice" i Bagga-Gupta (Ed.) Marginalization Processes across Different Settings: Going beyond the Mainstream på forlaget Cambridge Scholars Publishing.

Publisert 11. des. 2017 12:54

I: European Journal of Special Needs Education, Online first

Publisert 1. des. 2017 15:11

I: European Journal of Special Needs Education, Online first

Publisert 1. des. 2017 12:39

I: Applied Psycholinguistics, Online first

Publisert 30. nov. 2017 16:52

I: Frontiers in Psychology, Online first, Open access

Publisert 24. nov. 2017 10:23

I: Journal of Autism and Developmental Disorders, Online first

Publisert 23. nov. 2017 11:13
Publisert 23. nov. 2017 10:53

I: Spesialpedagogikk

Publisert 22. nov. 2017 16:20

I: The Lancet Psychiatry, Online first

Publisert 3. nov. 2017 16:48
Publisert 3. nov. 2017 15:27
Publisert 3. nov. 2017 15:05
Publisert 23. okt. 2017 11:31

I: Psychiatry Research, Online first

Publisert 19. okt. 2017 13:00

I: Child: care, health and development, Online first

Publisert 18. okt. 2017 13:43

I: Cognition, Online first, Open Acess

Publisert 1. sep. 2017 16:39

Rauno K. Parrila og Athanassios Protopapas har skrevet kapitlet "Dyslexia and word reading problems" i Cain, Compton & Parrila (red.) Theories of Reading Development

Publisert 31. aug. 2017 14:51

I: Journal of Learning Disabilities, Online first

Publisert 24. aug. 2017 17:02

Det spesialpedagogiske praksisfeltet har endret seg i de seinere årene. I dag kjennetegnes det av mangfold og fleksibilitet. Det betyr at det må være mange valgmuligheter når en skal utforme tilbud til elever med særlige behov. Dette er 5.utgave av boken "Innføring i spesialpedagogikk". Flere av kapitlene i boken er skrevet av ansatte ved Institutt for spesialpedagogikk. Boken er utgitt av Gyldendal Akademisk

Publisert 18. aug. 2017 13:54

I: NORDVEI Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, Online first, Open Access

Publisert 17. aug. 2017 10:10

I: Journal of Experimental Child Psychology, Online first

Publisert 10. aug. 2017 10:42

I: The Journal of Child Psychology and Psychiatry, Online first, Open access

Publisert 8. aug. 2017 14:57

I: Language, Cognition and Neuroscience, Online first

Publisert 4. aug. 2017 15:33

I: Journal of Communication Disorders, Online first

Publisert 4. aug. 2017 15:01

I: Journal of Voice, Online first

Publisert 4. aug. 2017 09:47

I: European Journal of Special Needs Education, Online first, Open Access