Nye publikasjoner - Side 9

Publisert 24. aug. 2017 17:02

Det spesialpedagogiske praksisfeltet har endret seg i de seinere årene. I dag kjennetegnes det av mangfold og fleksibilitet. Det betyr at det må være mange valgmuligheter når en skal utforme tilbud til elever med særlige behov. Dette er 5.utgave av boken "Innføring i spesialpedagogikk". Flere av kapitlene i boken er skrevet av ansatte ved Institutt for spesialpedagogikk. Boken er utgitt av Gyldendal Akademisk