Befring, Næss & Tangen (red.) (2019): Spesialpedagogikk

Dette er 6.utgave av boken Spesialpedagogikk, utgitt på forlaget Cappelen Damm. Boken regnes som det mest omfattende og allsidige verket om spesialpedagogikk i Norge og Norden. Spesialpedagogikk består av fire hoveddeler, 28 kapitler og totalt 715 sider. Forskere ved Institutt for spesialpedagogikk har bidratt med mange av bokens kapitler. Verket er redigert av Edvard Befring, Kari-Anne Bottegaard Næss og Reidun Tangen.

Bilde av bokomslag til boken Spesialpedagogikk

Forlagets omtale av boken

Denne 6. utgaven av Spesialpedagogikk gir oppdatert innsikt i det spesialpedagogiske fagfeltet og presenterer spesialpedagogikkens oppgaver, utfordringer og muligheter. Det er lagt vekt på å belyse betydningen av spesialpedagogisk kompetanse for å imøtekomme behov og realisere rettighetene til barn og unge med ulike funksjonshemminger og vansker. Faglige forståelsesmåter, erfarings- og forskningsresultater står sentralt.

Boken er inndelt i følgende fire hoveddeler:

Del I: Spesialpedagogikkens identitet som et mangfoldig lærings- og verdifag

Del II: Spesialpedagogikkens grunnleggende arbeidsoppgaver

Del III: Spesialpedagogikkens sentrale støtte- og hjelpetiltak for en mangfoldig målgruppe

Del IV: Spesialpedagogikkens sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver i barnehagen og skolen

 

Forfatterbidrag fra ISP:

Edvard Befring,Kari-Anne Bottegaard Næss, Berit H. Johnsen, Bente E. Hagtvet, Sven Nilsen, Imac Maria Zambrana, Anne-Lise Rygvold, Janne von Koss Torkildsen, Solveig-Alma Halaas Lyster, Monica Melby-Lervåg, Riikka Mononen, Anita Lopez-Pedersen, Veerle Garrels, Gøril Moljord, Hanne Marie Høybråten Sigstad, Ulrika Löfkvist, Christiane Lingås Haukedal, Ona Bø Wie, Anett Kaale, Ivar Morken, Kjell Skogen og Reidun Tangen.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 25. okt. 2019 15:31 - Sist endret 4. nov. 2019 13:06