Guttormsen, Melle, Hoff & Næss (2019): Stammebehandling av barnehagebarn: Norske logopeders praksis

I: Norsk tidsskrift for logopedi, Online first

Bilde av Linn Stokke Guttormsen

Forfattere

Linn Stokke Guttormsen, Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff & Kari-Anne Bottegaard Næss.

Abstract

I denne artikkelen presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse om hvilke tilnærminger norske logopeder (N=117) oppgir at de benytter i arbeid med barnehagebarn som stammer.

I det elektroniske spørreskjemaet som logopedene mottok på e-post, svarte flertallet at de benytter indirekte behandling, bestående av en egenutviklet kombinasjon av strategier. Kun et fåtall svarte at de benytter direkte behandling. Resultatene fra undersøkelsen diskuteres i lys av internasjonale prinsipper for evidensbasert praksis i logopedi, med spesielt fokus på stammebehandling av barnehagebarn. Formålet med artikkelen er å bidra til en bevisstgjøring rundt hvilke overveielser som bør ligge til grunn for valg av behandlingstilnærming for denne gruppen.

Publisert 21. okt. 2019 14:08 - Sist endret 21. okt. 2019 14:08