Hansen, Hjertstedt, Kirmess, Snekkeveik & Stubberud (2019): Intensiv gruppebehandling for personer med sosiale kommunikasjonsvansker: En pilotstudie

I: Norsk tidsskrift for logopedi, Online first

Bilde av logoen for logopeden, tidsskrift for logopedi

Forfattere

Silje Merethe Hansen, Marianne Hjertstedt, Melanie Kirmess, Hildegunn Snekkevik & Jan Stubberud.

Abstract

I Norge har vi manglende evidensbaserte behandlingsprogrammer for personer som opplever sosiale kommunikasjonsvansker etter ervervede hjerneskader, dette til tross for at vanskene er svært utbredt og får store konsekvenser for den enkeltes sosiale liv og reintegrering i samfunnet. Vi vil i denne artikkelen gi en kort oversikt over kunnskapsstatus på området og presentere våre erfaringer fra en pilotstudie hvor vi prøvde ut en intensiv gruppebehandling for seks personer med sosiale kommunikasjonsvansker. Resultatene fra pilotstudien viste at deltakere, pårørende og terapeuter rapporterte gruppebehandlingen som gjennomførbar og at den opplevdes som nyttig.

Publisert 1. juli 2019 14:16 - Sist endret 1. juli 2019 14:16