Haraldseid, Næss, Guttormsen & Hokstad (2021): Stamming forekommer hyppig hos barn med Down syndrom: Resultater fra en landsomfattende empirisk studie

I: Norsk tidsskrift for logopedi 1/2021. Lenke til artikkelen kommer ca 1 måned etter utgivelse og blir da lagt her.

logo tidskrift


Forfattere

Ingrid T. Haraldseid, Kari-Anne B. Næss, Linn Stokke Guttormsen, & Silje Hokstad

Sammendrag

Barn med Down syndrom har risiko for vansker med språk og kommunikasjon, og vanligvis er det ekspressive språket og talen betydelig affisert. Det finnes få studier av taleflyt hos barn med Down syndrom og det er omdiskutert hvorvidt deres talebrudd kan karakteriseres som stamming, hvor mange som faktisk stammer og hvilke variabler som er assosiert med stamming. For å få mer kunnskap om stamming hos barn med Down syndrom, har vi i denne studien analysert type talebrudd, frekvens av talebrudd, samt sammenheng mellom frekvens av talebrudd og ekspressivt vokabular hos en nasjonal alderskohort med barn med Down syndrom (N=77). Til sammen kan dette gi oss indikasjoner om behovet for behandling.

Publisert 3. mars 2021 15:55 - Sist endret 27. aug. 2021 10:45