Karlsen, Midtlin, Taxt & Næss (2015): Kommunikasjonspartnere og kommunikasjonsstrategier

Karlsen, Midtlin, Taxt, & Næss  har skrevet kapitlet "Kommunikasjonspartnere og kommunikasjonsstrategier" i Næss & Karlsen God kommunikasjon med ASK-brukere på forlaget Fagbokforlaget.

bilde av boka

Forlagets omtale av boka:

Boken God kommunikasjon med ASK-brukere har til hensikt å formidle kunnskap som er vesentlig for å lykkes i kommunikasjon med ASK-brukere i barnehage og skole. Den inntar et flerfaglig perspektiv og retter seg mot nærpersoner, studenter og fagpersoner som jobber og kommuniserer med ASK-brukere.

Boken gir en grunnleggende innføring i hva ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er, og i teori om kommunikasjonsutvikling. Muligheter for god kommunikasjon både med utgangspunkt i et ASK-brukerperspektiv og et kommunikasjonspartnerperspektiv blir berørt. Gjennom praksisfortellinger viser kapittelforfatterne både hvordan god kommunikasjon med ASK-brukere kan utfordres, og hvordan man kan lykkes i praksis. «Stopp og tenk»-oppgaver er inkludert i hvert kapittel som et hjelpemiddel til refleksjon rundt aktuelle dilemmaer.

Boken er ikke ment å være en oppskriftsbok, men er tenkt som et utgangspunkt for å kunne gjøre bevisste valg og tilrettelegginger tilpasset den enkelte ASK-bruker. ASK-brukeren kan på bakgrunn av dette få muligheten til likeverdig deltakelse og oppleve selvstendig og god kommunikasjon med andre barn og voksne.

Kari-Anne Bottegaard Næss er utdannet allmennlærer og logoped og har en doktorgrad innenfor spesialpedagogikk. Hun jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og er førsteamanuensis II ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Næss sine undervisnings- og forskningsinteresser er først og fremst rettet mot kommunikasjon-, språk- og lesevansker.

Asgjerd Vea Karlsen er utdannet allmennlærer og spesialpedagog og er førstelelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun arbeider med digitale medier og pedagogikk med vekt på tilpasset opplæring. De seneste årene har interessen hennes særlig vært rettet mot alternativ og supplerende kommunikasjon.

Publisert 21. aug. 2015 10:02 - Sist endret 31. okt. 2016 12:30