Næss, Engevik & Hokstad (2017): Vokabularstimuleringtiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen?

Forfattere

Kari-Anne Bottegård Næss, Liv Inger Engevik , Silje Hokstad og Anne Grethe Mjøberg

Sammendrag

Vokabular synes å være av avgjørende betydning for hvordan barn med Down syndrom utvikler seg og fungerer innenfor en rekke områder, som f.eks. språk- og leseferdigheter, sosial fungering samt kvaliteten på inkluderingen i skolen. Forskning avdekker samtidig at det er få intervensjoner utviklet med tanke på stimulering av vokabular hos denne elevgruppen til tross for betydelige utfordringer knyttet til vokabulartilegnelse. Denne artikkelen gir en kort gjennomgang av vokabularutviklingen til barn med Down syndrom og hvorfor vokabularstimulering er spesielt viktig for dem. Videre beskrives sentrale faktorer som kan påvirke vokabularutviklingen og til sist følger en oversikt over relevante forskningsbaserte tiltak.

 

 

 

Publisert 31. juli 2017 15:26 - Sist endret 18. feb. 2019 13:14