Thurmann-Moe, Melby-Lervåg & Lervåg (2021): Single case design i evaluering av spesialpedagogiske tiltak. En gjennomgang av aktuelle analysemetoder for vurdering av effekt

Anne Cathrine Thurmann-Moe, Monica Melby-Lervåg og Arne Lervåg har skrevet artikkelen "Single case design i evaluering av spesialpedagogiske tiltak. En gjennomgang av aktuelle analysemetoder for vurdering av effekt" i Spesialpedagogikk

Bilde av tidsskrift

Forfattere

Anne Cathrine Thurmann-Moe, Monica Melby-Lervåg og Arne Lervåg

Sammendrag

Artikkelen drøfter hvordan single case design (SCD) kan brukes i vurdering av spesialpedagogiske tiltak, og diskuterer spørsmål knyttet til validitet og alternative innfallsvinkler for vurdering av effekt. Det presenteres også et konkret eksempel fra en gjennomført studie. Det argumenteres for at SCD er spesielt egnet til vurdering av effekt av spesialpedagogiske tiltak for elever med lavfrekvente og/eller sammensatte vansker. I skolen kan SCD bidra til å øke kvaliteten på spesialundervisningen gjennom mer nøyaktige vurderinger av hva som virker for den enkelte elev, og også bidra til utvikling av forskningsbasert kunnskap for praksis.

Publisert 5. mai 2021 16:01 - Sist endret 5. mai 2021 16:07