Dysleksi - hva er problemets kjerne?

Institutt for spesialpedagogikk arrangerte et åpent seminar om dysleksi i anledning besøk av Professor Zoccolotti fra Institutt for Psykologi på Universitet i Sapienza, Roma. Hans seminar handlet om hva som er vanskelig for barn med dysleksi og han problematiserte spesifikke vansker versus generelle.

Professor Zoccolotti forklarer at jo lengre ordet er, desto vanskeligere blir det for barn med dysleksi å lese det (Foto: Shane Colvin, UiO).

Karakteristika hos barn med dysleksi

  • Vanskene er knyttet ortografiske stimuli, og ikke bilder
  • Vanskene er uavhengig av ordklasser (verb, substantiv, adjektiv osv.)
  • Antall bokstaver i ordet avgjør vanskegrad (ingen vansker ved ord under 3 bokstaver)
  • Det er kun visuelle stimuli (ikke auditive) som blir vanskelig
  • Vanskene er uavhengige av hvor lett eller vanskelig det er å uttale ordet
  • Vanskene kommer tydeligst fram når barnet leser høyt
Foto: Professor Zoccolotti  (Photo: Shane Colvin, UiO)

 

Av Marika Vartun og Kathrine Høegh-Omdal
Publisert 17. nov. 2017 08:29 - Sist endret 17. nov. 2017 10:56