Kongens gullmedalje til Ellen Brinchmann

Brinchmann tildeles H.M. Kongens gullmedalje for 2017 under UiOs årsfest 1. september.

Foto: Shane Colvin

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Post.doc. Ellen Irén Brinchmann ved Institutt for spesialpedagogikk får utdelt H.M. Kongens gullmedalje for 2017. Doktoravhandling "Betydningen av ordkunnskap for utvikling av leseforståelse" behandler et tema som har klar relevans utover språk- og leseforskeres krets.

- Ellen lrén Brinchmann har levert et meget solid, sammenhengende vitenskapelig arbeid som har gitt ny forståelse av forholdet mellom ordkunnskap og leseforståelse», heter det i begrunnelsen.

 

Fakultetet gratulerer med prisen!

Av Inger Schedell Flattum
Publisert 26. juni 2017 14:42 - Sist endret 4. sep. 2018 09:59