Professor Sven Nilsen kommenterer Barneombudets rapport om spesialundervisning

– Departementet bør nå sørge for at det stilles krav om at spesialundervisning må gis av en spesialpedagog.

Professor Sven Nilsen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin/UiO)

Rapporten avdekker at den spesialpedagogiske tiltakskjeden svikter i alle ledd. Det er et svik mot elevene. Det går ut over deres muligheter for videre utdanningsvalg,fremtidig arbeid og psykiske helse.

Barneombudet avdekket blant annet:

  • Mange av elevene som mottar spesialundervisning får ikke et forsvarlig utbytte av opplæringen.
  • De har et dårligere psykososialt skolemiljø enn andre elever.
  • De blir verken blir hørt eller får medvirke i opplæringen.
  • Elevene og foreldrene forteller om lærer som ikke har nødvendig kompetanse, om mange vikarer, og om undervisning utført av voksne uten godkjent utdanning.

 

Professor Sven Nilsen ved institutt for spesialpedagogikk, UiO kommenterer særlig det siste punktet - se filmen ovenfor.

 

Etter at barneombudet Anne Lindboe hadde overlevert rapporten til kunnskapsministeren, takket hun alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten. TIl sist takket hun prosjektleder Morten Hendis med en blomsterbukett (foto: Marika Vartun).

 

 

 

 

Av Marika Vartun, Kathrine Høegh-Omdal og Øystein Andresen
Publisert 6. mars 2017 15:11 - Sist endret 21. feb. 2018 14:30