Ønsker lærere til studie om stille, innadvendte barn

Forskere ved Universitetet i Oslo skal finne ut mer om de stille barna i skolen. De ønsker derfor å komme i kontakt med lærere.

Hvordan kan lærere gi stille og sjenerte barn i skolen god læringsstøtte? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Alle lærere har før eller siden undervist en elev som enten har en tilbaketrukket atferd, er innesluttet og sjenert på en måte som kan hindre deres sosiale og skolefaglige læring og utvikling.

–  Vi ønsker å finne ut mer om hvordan lærere jobber med denne elevgruppen i norsk skole, sier prosjektleder Geir Nyborg.

Viktig med tidlig hjelp

Forskning viser at tidlig hjelp til disse elevene er med på å forebygge senere vansker.

–  Mange i denne elevgruppen står i fare for å utvikle vansker både sosialt og skolefaglig dersom de ikke får slik hjelp. Derfor er det svært viktig å lytte til lærernes erfaringer, sier førsteamanuensis Heidi Mjelve.

Internasjonale studier viser at barn med innadvendt atferd ofte blir oversett på skolen. De forstyrrer mindre enn andre og gjør seg vanligvis så usynlige som mulig.

Barn som strever med innadvendt atferd framstår som stille, sjenerte, engstelige og tilbaketrukket. Skolehverdagen for barn med slike vansker kan være utfordrende. Forventninger om sosialt fellesskap og aktiv deltagelse i undervisning, forsterker gjerne barnas vansker og påvirker skoleprestasjoner, kontakt med jevnaldrende og livskvalitet, sier forsker Anne Arnesen.

Utfordrende å kommunisere med stille elever

For lærere kan det være utfordrende å kommunisere med elever med innadvendt atferd.

Fraværet av verbal tilbakemelding kan gjøre at lærerne føler seg usikre. Samtidig trenger disse barna ekstra oppfølging på skolen for å få en god sosial og faglig utvikling.

Det finnes få studier som dokumenterer hva lærere faktisk gjør overfor barn med innadvendt atferd.

Hvordan gi stille og sjenerte barn i skolen god læringsstøtte?

Studien har som mål å utvikle kunnskap om støtte til best mulig læring til denne elevgruppen, som lærere senere skal kunne benytte seg av. Formålet med prosjektet er å dokumentere gunstige pedagogiske tilnærminger som lærere bruker overfor elever som strever med stille og innadvendt atferd.

– Vi ønsker å få et representativt utvalg lærere fra alle landets fylker til å besvare et spørreskjema om hvordan læreren og skolen arbeider med elever som er stille og innadvendte.

– Spørreskjema blir sendt til den enkelte lærer per epost som et nettskjema og vil ta omlag 15-20 minutter å svare på.  Om du vil delta i studien kan du sende en epost til anne.arnesen@isp.uio.no .

– Ved at lærere er med på å dele sine erfaringer kan man på sikt styrke kunnskapsgrunnlaget, så vi håper så mange som mulig tar kontakt og ønsker å delta i studien.

Forskningsprosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT).

Av Aina Rødal, kommunikasjonsrådgvier
Publisert 24. sep. 2018 08:08