Spesialpedagogisk karriereveiledning på ungdomsskole og videregående skole

Universitetslektor Sonia Muñoz Llort fra Institutt for spesialpedagogikk holdt innlegg om betydningen av spesialpedagogisk karriereveiledning for  på Faglig-pedagogisk dag 1. november 2018.

Det er særlig viktig for elever med spesielle behov å få karriereveiledning på ungdomsskolen og videregående. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om innlegget

Spesialpedagogisk karriereveiledning er en liten men dog viktig brikke innen karriereveiledning. Mange elever med funksjonshemminger, kroniske sykdommer og spesielle behov trenger veiledning og samtaler mens de går på ungdomsskole og videregående for at de kan velge studier eller arbeid som er forenelig med deres funksjon.

For å bidra til selvbestemmelse, mestring i skolehverdagen og arbeidsdeltakelse senere i voksenlivet blant disse elevene, bør spesialpedagogikk i større grad inn i karriereveiledning for å sikre mestring i veien videre, mener Muñoz Llort.

Med henvisning til en utredning fra unge funksjonshemmede om sysselsetting av funksjonshemmet og kronisk syk ungdom "Nytt liv i arbeidslivet (2011)", sier Munoz Llort at det er mange som ikke får god nok veiledning når de skal velge fag på skolen og yrkesvei videre.

Se lysbildene her

Spesialpedagogisk karriereveiledning på ungdomsskole og videregående skole 

 

Av Marika Vartun
Publisert 5. nov. 2018 14:40 - Sist endret 28. juni 2022 15:51