Å lese på nett - fordeler og utfordringer for elevers læring

Professor Øistein Anmarkrud holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag

Professor Øistein Anmarkrud (Foto: Shane Colvin, UiO)

Forelesningen er en del av Faglig-pedagogisk dag ved UiO.

Om forelesningen

Internett er en viktig informasjonskilde i elevers læringsarbeid, men hva vet vi om hvilke krav god læring fra internett stiller til leseren?

I forelesningen rettes oppmerksomhet mot utfordringene og fordelene bruk av internett kan ha for elevenes læring, med spesiell vekt på elever i ungdomsskole og videregående skole.

 

Velkommen!

Publisert 2. nov. 2017 12:40 - Sist endret 2. nov. 2017 12:45