Åpen prøveforelesning: Christiane Haukedal

I forbindelse med tilsetting av førsteamanuensis på fagområdet kognitiv hørselsvitenskap, språk og kommunikasjon innen spesialpedagogikk holdes det en prøveforelesning som er åpen for alle interesserte. Første del av forelesningen holdes på norsk, andre del på engelsk.

Bildet kan inneholde: bygning, bildesign, gulv, stol, begivenhet.

Photo by Dom Fou on Unsplash

Prøveforelesning i to deler:

Tittelen på del I er «Utviklingsforløp i leseferdigheter hos barn med medfødt hørselstap – audiologiske og pedagogiske perspektiver».

Forelesningen er på et nivå relevant for masterstudenter og holdes på norsk.

Tittelen på del II er «Quality of life in adults with hearing loss – known predictors and possible interventions».

Forelesningen er på et nivå relevant for kolleger (førsteamanuensis og professor) og holdes på engelsk. 

Velkommen!

Publisert 30. sep. 2022 09:42 - Sist endret 30. sep. 2022 09:49