Åpen prøveforelesning: Gül Øzerk

I forbindelse med tilsetting av universitetslektor innen fagområdet psykososiale vansker holdes det en prøveforelesning som er åpen for alle. Prøveforelesningen holdes på norsk.

Bilde av forelesningssal

Photo by Dom Fou on Unsplash

Prøveforelesning 
    


Del I En introduksjon for 1. års bachelor studenter om psykososiale vansker.
 

Varighet: 20 minutter.


Del II Risiko og beskyttelse for utvikling av alvorlige atferdsproblemer hos barn og unge.

Denne delen er på et faglig nivå som er rettet mot masterstudenter på fordypning i psykososiale vansker.

Varighet: 20 minutter.
    

Prøveforelesningen er åpen for alle som ønsker delta.

 

Velkommen!
 

Publisert 9. juni 2022 09:16 - Sist endret 9. juni 2022 10:12