Åpen prøveforelesning: Hanne Marie Sigstad

I forbindelse med tilsetting av professor/førsteamanuensis på fagområdet nevroutviklingsforstyrrelser med relevans for spesialpedagogikk holdes det en prøveforelesning som er åpen for alle interesserte. Forelesningen holdes på både norsk og engelsk.

Bildet kan inneholde: bygning, bildesign, gulv, stol, begivenhet.

Photo by Dom Fou on Unsplash

Tittelen på prøveforelesningen er:

"Nevrovitenskapens rolle i å forstå nevroutviklingsforstyrrelser".


Forelesningen holdes i to deler:

Del I er på et faglig nivå rettet mot masterstudenter og holdes på norsk.

Del II er på et faglig nivå rettet mot kolleger (førsteamanuensis og professor) og holdes på engelsk.

Velkommen!

Publisert 5. sep. 2022 10:44 - Sist endret 5. sep. 2022 10:44