Åpen prøveforelesning Janne von Koss Torkildsen

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet logopedi.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tema

"Hvordan kan omsorgspersoners talespråk være opphav til variasjon i barns språkutvikling?"

 

Vi ønsker så mange som mulig velkommen til å delta i Torkildsens prøveforelesning.

Publisert 12. des. 2016 10:21 - Sist endret 12. des. 2016 10:21