Åpen prøveforelesning: Kristin Rogde

I forbindelse med tilsetting av førsteamanuensis innen fagfeltet spesialpedagogisk rådgivning holdes det en prøveforelesning som er åpen for alle interesserte. Prøveforelesningen holdes på engelsk og norsk. 

foreleser i et fullsatt seminarrom. foto

Velkommen til åpen prøveforelesning med Kristin Rogde (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Prøveforelesning

Del I: Skal presenteres på norsk og gis på et nivå som er relevant for ISPs bachelor/masterstudenter

Spesialpedagogikk som forskningsfelt har i de senere årene hatt en betydelig utvikling. Vi lærer stadig mer om hva som virker. En som driver spesialpedagogisk rådgivning må vite mye om tiltak for forskjellige utfordringer og ulike målgrupper, men samtidig ha god kunnskap og ferdigheter på det relasjonelle og kommunikkative plan. Tittelen: Diskuter den spesialpedagogiske rådgiverens kompetanse i dagens samfunn.

Del II: Skal presenteres på engelsk og ha et høyt faglig nivå rettet mot medarbeidere (professor/førsteamanuensis/førstelektor)

Spesialpedagogikk som forskningsfelt har i de senere årene hatt en betydelig utvikling. Vi lærer stadig mer om hva som virker. En som driver spesialpedagogisk rådgivning må vite mye om tiltak for forskjellige utfordringer og ulike målgrupper, men samtidig ha god kunnskap og ferdigheter på det relasjonelle og kommunikkative plan. Tittelen: Diskuter den spesialpedagogiske rådgiverens kompetanse i dagens samfunn.

Påmelding

Alle påmeldte vil få tilsendt lenke til Zoom på e-post. Påmeldingsfrist: 14. mai 2021. Du melder deg på via dette skjemaet.

Velkommen!

Publisert 22. apr. 2021 12:47 - Sist endret 23. apr. 2021 08:22