Åpen prøveforelesning: Magnar Ødegård

I forbindelse med tilsetting av førsteamanuensis innen fagfeltet inkludering og mangfold i spesialpedagogisk praksis holdes det en prøveforelesning som er åpen for alle interesserte. Forelesningen holdes på både engelsk og norsk.

Bilde av en forelesningssal

Photo by Dom Fou on Unsplash

Prøveforelesning

Del I Inkluderende praksiser i et spesialpedagogisk perspektiv - Muligheter og begrensninger.

Denne delen er på et faglig nivå rettet mot masterstudenter og holdes på norsk. 

Del II Kunnskapsstatus om inkludering og inkluderende praksiser i skolen i nasjonal og internasjonal forskning. 

Denne delen er på et faglig nivå rettet mot kolleger (førsteamanuensis og professor) og holdes på engelsk. 

Prøveforelesningen er åpen for alle som ønsker å delta. Velkommen!

Publisert 9. juni 2022 10:08 - Sist endret 9. juni 2022 10:18