Åpen prøveforelesning Nicolay Gausel

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er tilknyttet fagfeltet psykososiale vansker.

bilde av mann som foreleser

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tema

"Psykososiale vansker hos barn og unge: Belys ulike definisjoner og hvordan disse gjenspeiles i teori og empiri. Drøft hvordan slike vansker kan forebygges."

 

Vi ønsker så mange som mulig velkommen til å delta i Gausels prøveforelesning.

Publisert 7. apr. 2016 15:35 - Sist endret 3. mai 2016 09:24