Åpen prøveforelesning: Åse Sjøstrand

I forbindelse med tilsetting av førstelektor innen fagfeltet spesialpedagogikk holdes det en prøveforelesning som er åpen for alle interesserte. Prøveforelesningen holdes på norsk. 

Bilde av en forelesningssal

Photo by Dom Fou on Unsplash

Prøveforelesning

 

Del I En introduksjon for 2. års bachelor studenter om språkutvikling. 

Denne delen er på et faglig nivå som er rettet mot 2. års bachelorstudenter om språkutvikling.
 

Del II Kartlegging som grunnlag for tiltak og veiledning for barn med utviklingsmessige språkvansker.

Denne delen er på et faglig nivå som er rettet mot masterstudenter.
Et av læringsmålene innenfor ferdigheter for SPED4200 – Fordypning i logopedi omfatter kunnskap om kartlegging, gjennomføring av observasjoner og tester som grunnlag for tiltak og veiledning på individ- og systemnivå. Forelesingen vil ha fokus på kartlegging som grunnlag for tiltak og veiledning for barn med utviklingsmessige språkvansker. 
 

Prøveforelesningen er åpen for alle som ønsker å delta. Velkommen!
 

Publisert 16. mai 2022 13:07 - Sist endret 16. mai 2022 14:15