Åpent seminar: Behandling av stamming

Psykologisk Institutt og Institutt for spesialpedagogikk ønsker velkommen til et åpent seminar om stamming i anledning disputasen til logoped Hilda Sønsterud. Vi har gleden å invitere til et fagseminar med opponentene og et avsluttende innlegg av doktoranden.

Velkommen til åpent seminar om behandling av stamming arrangert av Psykologisk institutt og Institutt for spesialpedagogikk (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Program

9.45-10:00: Kaffe/Te

10.00-11:00: Associate Professor Marie-Christine Franken “The long-term outcomes of the RESTART trial”

11:00-11:15: Pause

11:15- 12:15: Professor Glen Tellis, “Fluency therapy ideas for 21st century clinicians. Apps, Social Networking, and Teletherapy”

12:15-12:30: Pause

12:30-13:15: PhD Hilda Sønsterud “Individualized stuttering therapy - what matters the most”

Målgruppe

Seminaret er åpent for alle. Det vil passe godt for ansatte, studenter, logopeder og andre klinikere, samt forskere og andre som er interessert i behandling av stamming og de som arbeider innen feltet.

Påmelding

Semiaret er gratis og åpent for alle. Med hensyn til plass og servering ønsker vi at du fyller ut et enkelt påmeldingsskjema innen 2.mars

Om foredragsholderne

Professor Glen Tellis er ansatt ved Miscordia University, Dallas/USA. Forskningsfeltet hans omfatter blant annet taleflytvansker, flerkulturelle aspekter, klinisk utbytte og effektivitet av behandling, samt bruk av digital teknologi.

Assosiert professor Marie-Christine Franken kommer fra Erasmus University Rotterdam, Nederland. Hun er ekspert innen taleflytbehandling, spesielt for barn og mest kjent for RESTART-programmet.

PhD Hilda Sønsterud disputerer 2. mars med avhandlingen «Stuttering therapy: What works for whom?” ved Psykologisk Institutt. Hun er den første logopeden i Norge som tar en doktorgrad om stammebehandling hos voksne.

 

Publisert 17. feb. 2020 11:32 - Sist endret 28. feb. 2020 08:58