Åpent seminar: Medfødt CMV infeksjon - En vanlig årsak til hørselstap og andre vansker

Institutt for spesialpedagogikk ønsker velkommen til et åpent seminar og nettverksmøte for foreldre, pedagoger, klinikere, forskere og studenter.

Henter forslag fra Google

Medfødt Cytomegalovirus (CMV)  infeksjon er den vanligste medfødte infeksjonssykdommen, og den vanligste årsaken til forverret, og progressivt hørselstap. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om seminaret

CMV er svært utbredt i samfunnet, men få mennesker kjenner til hvilke konsekvenser medfødt CMV infeksjon kan føre til. Viruset er herpesrelatert og smitter via kroppsvæsker. Gravide kvinner er i en risikogruppe, siden de kan smitte fosteret sitt. Den gravide kan eksempelvis bli smittet via andre småbarn i familien. Småbarn er ofte smittet etter fødsel og utskiller da mye virus. Smitte etter fødsel er ikke farlig for et allerede smittet barn.

Vanligvis får man ikke skader, men hvis dette skjer, kan skadene være alt fra hørselstap/døvhet til synsnedsettelse, hjernevansker inklusive tale- og språkvansker, atferdsvansker, samt balanse- og spiseproblemer.

Det finnes ikke noen vaksine enda, men man kan med preventive tiltak minske forekomsten av CMV i samfunnet hvis man informerer gravide om å beskytte seg. Det kan for eksempel innebære at det fødes færre barn med hørselsvansker.

Eva Karltorp (ØNH-lege, PhD, Karolinska Institutet) vil ha en forelesning om konsekvenser av medfødt CMV infeksjon. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon og nettverksmøte.

Program

10.00 - 10.15 Introduksjon

Ulrika Löfkvist, førsteamanuensis/forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, masterprogrammet i audiopedagogikk.

10.15 - 12.00 Konsekvenser av medfødt CMV infeksjon (inkludert pause og spørsmål fra publikum)

Eva Karltorp, ØNH-lege, PhD, Karolinska Institutet

12.00 - 12.30 Lunsj (kan kjøpes på Helga spiseri)

12.30 - 14.00 Nettverksmøte/diskusjon

14.15 - 14.30 Avslutning

Ulrika Löfkvist, førsteamanuensis/forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, masterprogrammet i audiopedagogikk.

Om foredragsholderen

Eva Karltorp is PhD and MD (specialist in otorhinolaryngology and audiology). Since 2000 she works at the Cochlear Implant Center (CIC) at the ENT clinic, Karolinska University Hospital. The cochlear implant team has both an adult and a pediatric program. The pediatric program serves more than 60 % of the Swedish population, with around 40-50 new children receiving implants each year. Over 700 children have received implants at the CIC in Stockholm and of those 500 are bilaterally operated. Eva´s main research interest, besides early and bilateral cochlear implantation in children, is congenital cytomegalovirus (CMV) infection as this infection is one of the most common causes of severe hearing impairment. Therefore Eva has met a large number of children with cCMV infection and seen a long row of sequel beside the hearing deficit such as vestibular dysfunction, feeding problems and neurodevelopmental issues.

Påmelding

Seminaret er gratis. Påmelding senest 21 oktober till ulrika.lofkvist@isp.uio.no

 

Publisert 20. sep. 2019 09:45 - Sist endret 28. juni 2022 16:01