Åpent seminar: To appbaserte tiltak for å styrke språk- og matematikkferdigheter i småskolen

Institutt for spesialpedagogikk inviterer til åpent seminar om resultater fra utprøving av to appbaserte tiltak for å styrke språk- og matematikkferdigheter i småskolen.

Lærer som hjelper en elev med Ipad.

Til sammen har 718 andreklassinger deltatt i studien. Barna har jobbet enten med en språkapp eller en matematikkapp. (Foto: Shane Colvin, UiO)

Om seminaret

I dette seminaret vil vi fortelle om prosjektet The Vocabulary Learning Challenge. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og motivert av det store ordforrådsgapet blant skolebarn, som krever gode, forskningsbaserte ordforrådstiltak.  I tillegg vet vi at det brukes stadig flere digitale læremidler i skolen, men at det er usikkert i hvilken grad disse er forskningsbaserte, samt at få av dem er utprøvd i solide forskningsdesign. 

Vi har utviklet et digitalt ordforrådstiltak for barn i småskolen (Kaptein Morf) og prøvd det ut i en randomisert kontrollert studie i 32 klasserom. En aktiv kontrollgruppe har prøvd ut den svenskutviklete matematikkappen Vektor. Prosjektgruppen vil presentere både foreløpige resultater fra utprøvingene og praktiske råd for ordforrådsarbeid i klasserommet.

Program

Kaffe står framme i vestibylen fra kl. 13.

13:30-13:35: Velkommen v/Instituttleder Ona Bø Wie

13:35-13:55: Språk-appen Kaptein Morf og foreløpige resultater (Janne von Koss Torkildsen)

13:55-14:10: Kaptein Morf og minoritetsspråklige elever (Siri Steffensen Bratlie)

14:10-14:30 Praktisk arbeid med ord og morfemer i klasserommet (Solveig-Alma Halaas Lyster og Bente Eriksen Hagtvet)

14:30-14:50 Pause med wraps

14:50-15:05 Matte-appen Vektor og foreløpige resultater (Riikka Mononen og Terje Ulv Throndsen)

15:05-15:15: Affekt og adferd i interaksjon med digitale læremidler (Jarl Kleppe Kristensen)

15:15-15:25: Masteroppgaver fra prosjektet (Janne von Koss Torkildsen)

15:25-15:35: Matematikk og minoritetsspråklige elever: Et masterprosjekt (Erica Caspersen Lunde)

15:35-15:45: Tilgjengeliggjøring av appen Kaptein Morf (Ole Smørdal)

15:45-16:00: Oppsummering og diskusjon

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmeldingsfrist er 2. mai.

Om innlederne

Janne von Koss Torkildsen er professor ved Institutt for spesialpedagogikk og arbeider med kognitiv nevrovitenskap, språkutvikling, språkvansker og læringsmekanismer.

Siri Steffensen Bratlie er stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk. Forskningen hennes er rettet mot utvikling og stimulering av morfologisk kunnskap og ordforråd hos minoritetsspråklige elever.

Bente Eriksen Hagtvet er professor emerita ved Institutt for spesialpedagogikk. Hennes ekspertiseområder er språk og kommunikasjon, lese- og skrivevansker, språkutvikling i tale og skrift.

Solveig-Alma Halaas Lyster er professor emerita ved Institutt for spesialpedagogikk. Både hennes undervisning og forskning er knyttet til språk- og leseutvikling og språk- og lesevansker.

Terje Ulv Throndsen er stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk. Han forsker på spesialundervisning og tilpasset opplæring, matematikkutvikling, matematikkvansker, intervensjonsprogrammer innenfor matematikk, Språk og språkutvikling.

Riikka Mononen er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk. Hun fokuserer på matematikkvansker, utvikling og kartlegging av matematikkferdigheter, intervensjoner.

Jarl Kleppe Kristensen er stipendiat ved CEMO (Centre for Educational Measurement).

Erica Caspersen Lunde er masterstudent ved Institutt for spesialpedagogikk.

Ole Smørdal er forsker ved Institutt for pedagogikk og leder for EngageLab, en forskningsbasert design og utviklingsenhet ved UV-fakultetet.

 

Publisert 15. apr. 2019 14:23 - Sist endret 7. mai 2019 15:12