Åpent temamøte: Spesialpedagogisk kompetanse i fremtidens skole

Forskergruppen Mangfold og inkludering i et spesialpedagogisk perspektiv (MISP) studerer inkluderingsprosesser, læring og livskvalitet på ulike arenaer for barn, ungdom og voksne med særskilte behov. Velkommen til møte og diskusjon om spesialpedagogisk kompetansebehov i skolen relatert til hva forskning viser om kvalitet på spesialundervisningen.

Illustrasjonsfoto av 5 barn

Bli med på et åpent temamøte der vi diskuterer spesialpedagogisk kompetanse i fremtidens skole. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hvordan skal retten til spesialundervisning innfris?

«Spesialpedagog» er ikke en beskyttet tittel og i dag er det ikke i lovverket et kompetansekrav til dem som skal undervise barn og unge med spesielle opplæringsbehov.  Til tross for Nordahl-utvalgets forslag om å fjerne den lovfestede retten til spesialundervisning, meldte regjeringen i sommer at denne retten skal beholdes.

  • Hvordan skal retten til spesialundervisning innfris?
  • Hva kjennetegner spesialpedagogisk kompetanse?
  • Hva skal til for å bedre kvaliteten på spesialundervisning i en inkluderende skole?

Dette er spørsmål som forskergruppen ønsker å bringe opp i en møteplass for alle interesserte.

Om innlederen

Innleder er Morten Hendis, seniorrådgiver i Barneombudet. 

Diskusjonen ledes av Monica Dalen, professor emerita ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

Målgruppe

Temamøtet er rettet mot forskere, lærere og spesialpedagoger, ansatte i PPT og Statped, studenter og ellers alle som er interessert i temaet.   

Velkommen!

Publisert 26. sep. 2019 15:30 - Sist endret 19. sep. 2022 13:15