Attaining New Knowledge on Inclusive Education: A Case Study of Teachers' Voices

Førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Jorun Buli-Holmberg, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Shane Colvin/UiO)

8. – 10. mars er Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO vertskap for den nordiske foreningen for pedagogisk forskning (NFPF /NERA) sin årlige kongress, som venter mer enn 600 deltakere.

Gjennom tre dager presenterer og diskuterer NERA 2018 ulike forskningstemaer innenfor utdanningsforskning, og tre internasjonalt anerkjente forskere holder plenumsforedrag knyttet til kongressens tema.

Om Buli-Holmbergs innlegg

The main issues in the presented study is teachers’ perceptions and reflections on their learning outcomes related to how they understand inclusive education from participating in an experienced based master program with specific focus on the students’ awareness of change, how they understand the principle of inclusion and their explanations of inclusive education.

Publisert 7. mars 2018 14:21 - Sist endret 7. sep. 2018 10:59