Doktorgradsstudier ved Universitetet i Oslo fra 1811 til PhD

Professor Berit Helene Johnsen holder forelesning på Faglig-pedaogisk dag.

Universitetsplassen. Foto: UiO/Ståle Skogstad

Akademiske grader fra bachelor- til doktorgrad har vært en del av universitetenes virksomhet fra middelalderen.

Norge er en ung universitetsnasjon sammenlignet med mange andre europeiske land. I 1811 ble Universitas Regia Fredericiana grunnlagt i Christiania. Den første doktorgraden ble forsvart allerede i 1817.

Forelesningen vil skissere utviklingen av doktorgradssystemet i pedaogikk og spesialpedagogikk fra grunnleggingen av det første universitet til i dag og se dette i sammenheng med etableringen og utviklingen av utdanningsvitenskapelige disipliner.

Forelesningen vil holdes på engelsk og er en del av Faglig-pedagogisk dag ved UiO.

 

Publisert 18. okt. 2013 08:33 - Sist endret 21. okt. 2013 07:50