En skole for Fremtiden- en skole for alle?

Stipendiat Gøril Moljord holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto. Shane Colvin, UiO).

8. – 10. mars er Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO vertskap for den nordiske foreningen for pedagogisk forskning (NFPF /NERA) sin årlige kongress, som venter mer enn 600 deltakere.

Gjennom tre dager presenterer og diskuterer NERA 2018 ulike forskningstemaer innenfor utdanningsforskning, og tre internasjonalt anerkjente forskere holder plenumsforedrag knyttet til kongressens tema.

Om Moljords innlegg

Skolen skal være for alle, uavhengig av elevens bakgrunn, evner og forutsetninger. Opplæringslovens prinsipp om tilpasset opplæring handler om skolens ansvar for å tilpasse opplæringen til elevmangfoldet. Like fullt påpeker offentlige utredninger mangler når det gjelder likeverdig og inkluderende opplæring for elever med utviklingshemming. 

  • I hvilken grad tar skolepolitiske styringsdokumenter og retningslinjer hensyn denne elevgruppens læreforutsetninger, behov og interesser i et livsløpsperspektiv?
  • Der tidligere forskning har tatt for seg vilkår for spesialundervisning generelt, vet vi lite om vilkår for elever med utviklingshemming spesielt. Hva utrykker disse dokumentene om mål for opplæring for denne elevgruppen?
Publisert 11. jan. 2018 11:26 - Sist endret 12. mars 2018 09:41