Seminar for Eva-Signe Falkenberg

I anledning at professor Eva-Signe Falkenberg går av med pensjon i år arrangerer instituttet et faglig seminar med tittelen "Et blikk på noen audiopedagogiske utfordringer anno 2013".

Program

Kl.13.30: Åpning av seminaret
Arrangementkomiteen

Kl.13.45: Mysteriet tinnitus
Dag Sunde, ØNH-lege, Molde sykehus og Katharine Cecilia Williams, psykolog/PhD-kandidat, Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse OUS

Kl.14.45: Hørselsrehabilitering - så mye mer enn høreapparat
Karina McGlade-Grando, privatpraktiserende audiopedagog og Jorunn Solheim, PhD audiopedagog, Lovisenberg diakonale sykehus

Kl.15.15: Pause

Kl.15.45: Hva sier nyere forskningslitteratur om bilateral simultan cochleaimplantasjon?
Ona Bø Wie, professor ved ISP

Kl. 16.15: Glimt fra Eva-Signes yrkesaktive liv
Thorbjørn Johan Sander, redaktør/forfatter

Kl.16.45: Avslutning
Berit Rognhaug, instituttleder ved ISP

Emneord: Audiopedagogikk, Hørsel
Publisert 13. mai 2013 13:54 - Sist endret 7. mars 2014 07:50