Når tall blir et mareritt

Stipendiat Anita Lopez-Pedersen og vitenskapelig assistent Terje Ulv Throndsen holder forelesning om matematikkvansker på Åpen dag.

Stipendiat Anita Lopez-Pedersen (foto: Shane Colvin / UiO)

Når tall blir et mareritt. Tenk deg at omtrent 15 % av den voksne befolkningen strever med tall? Det er heller ingen «sannhet» at gutter er flinkere enn jenter i matematikk. I forelesningen lærer du om hvordan forskning på matematikkvansker kan påvirke din skolehverdag og muligheter i arbeidslivet.

 

Publisert 5. mars 2018 11:06 - Sist endret 28. juni 2022 16:09