Former for form: Opplevelser for oppmerksomme blikk

Institutt for spesialpedagogikk ved postdoktor Torø T. Graven har invitert billedkunstnerne Lars Teigum og Randi Strand til å belyse fenomenet form, for øyne og for hender. Hendene utfordres også til å gjenkjenne enkle formasjoner. Påvirker kunstopplevelsen følelsen av å mestre - når hendene må se hva øynene så?

Former for Form består av to selvstendige bildeserier; en visuell til å se på og en taktil til å ta på, rammet inn av forskningens funn og tankekors. Ingen av billedkunstnerne jobber til daglig med tematikk knyttet til nyblindhet, men stiller her sine verker til disposisjon.

Former for Form søker å inspirere til videre diskusjon, nysgjerrighet, forskning og kunstnerisk aktivitet; både for øyne og for hender.

 

Publisert 3. sep. 2012 09:35 - Sist endret 15. des. 2014 11:11