Gjesteforelesing med Martina Hedenius, Uppsala Universitet

Minnesfunktioner hos barn med språkstörning och barn med dyslexi

Martina Hedenius, universitetsadjunkt ved Institutionen för neurovetenskap, Logopedi, Universitetet i Uppsala

Abstract for forelesingen:

Enligt ”the Procedural Deficit Hypothesis”  (PDH; Ullman & Pierpont, 2005) kan många av de svårigheter som är vanliga hos barn med språkstörning förklaras av en nedsatt funktion i det procedurella minnessystemet. En sådan nedsättning skulle framför allt kunna förklara grammatiska svårigheter, men även ordmobiliseringsproblem och svårigheter med uppmärksamhet och motorik. En viktig aspekt av PDH är att andra minnesfunktioner antas vara intakta och kunna användas för att kompensera för de procedurella svårigheterna. Föreläsningen kommer ge en teoretisk översikt över området inlärning och minne samt en sammanfattning av ett forskningsprojekt som testat hypotesen.

 

Vel møtt !

Publisert 12. mai 2015 08:53 - Sist endret 13. mai 2015 08:52