Innagerende atferd i barneskolen - skoleledere i aksjon

Stipendiat Stine Solberg holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Stine Solberg, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto. Shane Colvin, UiO).

8. – 10. mars er Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO vertskap for den nordiske foreningen for pedagogisk forskning (NFPF /NERA) sin årlige kongress, som venter mer enn 600 deltakere.

Gjennom tre dager presenterer og diskuterer NERA 2018 ulike forskningstemaer innenfor utdanningsforskning, og tre internasjonalt anerkjente forskere holder plenumsforedrag knyttet til kongressens tema.

Om Soolbergs innlegg

Oppmerksomheten rettes på hvordan skoleledere fasiliterer og støtter læreres arbeid med barn som viser innagerende atferd, og de motivene de fremmer som viktige.

 

Publisert 11. jan. 2018 15:03 - Sist endret 20. feb. 2018 08:50