International Classroom Studies of Inclusive Practices - Comparing teaching-learning processes

Førsteamanuensis Berit H. Johnsen holder innlegg på NERA-kongressen 8.-10.mars

Berit H. Johnsen, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Kormákur Máni Hafsteinsson)

8. – 10. mars er Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO vertskap for den nordiske foreningen for pedagogisk forskning (NFPF /NERA) sin årlige kongress, som venter mer enn 600 deltakere.

Gjennom tre dager presenterer og diskuterer NERA 2018 ulike forskningstemaer innenfor utdanningsforskning, og tre internasjonalt anerkjente forskere holder plenumsforedrag knyttet til kongressens tema.

Om Johnsens innlegg

The main issue of this European research project is:  How does the school teach in accordance with pupils’ different levels of mastery and needs for support in the learning process? What are the recourses, barriers and dilemmas in the schools’ development towards inclusion?

Publisert 1. mars 2018 16:13 - Sist endret 7. sep. 2018 11:00