Jubileumskonferanse "Spesialpedagogisk kompetanse i inkluderende opplæring"

Illustrasjonsbilde: UiO

Program

09:30 Registrering

10:00 Velkommen ved instituttleder Berit Rognhaug, ISP, UiO

10:05 Åpning av konferansen ved prorektor Inga Bostad, UiO

10:20 Foredrag ved kunnskapsminister Kristin Halvorsen

10:50 “Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt - utviklingslinjer og framtidsutsikter” ved professor emeritus Edvard Befring, ISP, UiO

11:35 PAUSE

12:00 “Spesialpedagogisk kompetanse i inkluderende opplæring”
ved professor Susan Tetler, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

12:45 Spørsmål til innleggene

13:00 Lunsj i Frederikkekantinen

14:00 Parallelle sesjoner.
Tema: “Ulike aspekt ved inkluderende opplæring og bruk
av spesialpedagogisk kompetanse”.

16:00 PAUSE

16:30 Avsluttende debatt i plenum. “Betingelser og dilemmaer for
inkludering av barn, unge og voksne med særlige behov”.
Panelet består av: Kjell Skogen, Susan Tetler, Knut Ramberg og Berit Rognhaug.
Debattleder: Professor Bente Hagtvet, ISP, UiO

 

 

 

 

 

 

Publisert 15. sep. 2011 13:08 - Sist endret 8. mars 2012 15:09