Lære for livet? Individuelle opplæringsplaner (IOP) i teori og praksis for elever med utviklingshemning

Stipendiat Gøril Moljord holder forelesning på Faglig pedagogisk dag

Om forelesningen:

Forelesningen vi ta utgangspunkt i mitt PhD-prosjekt kalt "Lære for livet? Mål for opplæring for elever med utviklingshemning" hvor formålet er å styrke normativ didaktisk refleksjon over opplæring for denne elevgruppen. Læreplantenkning og analyse, rom for opplæring innen ADL (activities of daily living), inkludering og elevens interesser (autonomi) står sentralt å undersøke i prosjektet. I forelesningen på Faglig-pedagogisk dag vil jeg ta utgangspunkt i denne elevgruppens særskilte opplæringsbehov og interesser i et livsløpsperspektiv, med spesiell vekt på ADL, samt drøfte utforming og dilemmaer knyttet til utarbeiding av IOP.

 

Om Faglig pedagogisk dag:

Faglig pedagogisk dag arrangeres av UiO. Her møtes kolleger for faglig påfyll og inspirasjon. Dagen er gratis og åpen for alle som jobber i skolen. Program og påmelding her.

 

 

 

Publisert 31. okt. 2016 15:43 - Sist endret 28. juni 2022 16:11