Leseforståelse hos minoritetsspråklige: Hva vet vi?

Professor Monica Melby Lervåg og professor Arne Lervåg holder forelesning på Faglig-pedagogisk dag.

Foto: Alex Tufte

Vi vet at mange minoritetsspråklige strever med leseforståelse, og at dette kan føre til at læringsutbyttet fra deres skolegang reduseres.

Melby Lervåg og Lervågs forelesning vil ta for seg hva som er årsakene til disse problemene, og hva vi kan gjøre for å avhjelpe problemer med leseforståelse. Forelesningen vil gjennomgå oppdatert forskning når det gjelder effektstudier av slike tiltak.

Forelesninen er en del av Faglig-pedaogisk dag ved UiO.

 

Publisert 18. okt. 2013 08:02 - Sist endret 18. okt. 2013 08:07