Midtveisevaluering Anette Andresen

Doktorgradsstipendiat Anette Andresens prosjekt har arbeidstittelen:

"Investigating Multiple Source Use among Students With and Without Dyslexia"

Midtveisevalueringen er en del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

Kommentator: Postdoktor Leila Ferguson

Veiledere: Fungerende instituttleder, professor, Øistein Anmarkrud (ISP, UiO) og professor Ivar Bråten (IPED, UiO)

 

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk og er åpen for alle.

 

Vel møtt!

Publisert 31. aug. 2016 09:56 - Sist endret 18. feb. 2019 12:57