Midtveisevaluering Anne Arnesen

Doktorgradsstipendiat Anne Arnesens prosjekt har arbeidstittelen:

"Students Reading Proficiency and Social Behavior in Norwegian Elementary Schools: A Review of Available Measurements and a Validation of Screening Tools"

Midtveisevalueringen er en del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

Kommentator: Professor Thormod Idsøe (Atferdssenteret,  UniRand - UiO)

Hovedveileder: Professor Monica Melby-Lervåg (ISP, UiO)

Medveileder: Professor Terje Ogden  (Atferdssenteret,  UniRand - UiO)

 

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk og er åpen for alle.

 

Vel møtt !

Publisert 20. jan. 2016 15:23 - Sist endret 18. okt. 2019 11:53