Midtveisevaluering Christiane Haukedal

Doktorgradsstipendiat Christiane Haukedals prosjekt har arbedistittelen:

"Quality of life in children who are deaf or hard of hearing: The impact of language skills"

Midtveisevalueringen er en del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

Kommentator (via Skype): Professor Elizabeth Fitzpatrick, Faculty of Health Sciences, University of Ottawa.

Veiledere: Instituttleder, professor Ona Bø Wie (ISP, UiO) og professor Björn Lyxell, Linköpings universitet.

 

Midtveisevalueringen vil foregå på engelsk og er åpen for alle.

 

Vel møtt!

 

 

Publisert 2. nov. 2017 14:22 - Sist endret 28. juni 2022 16:12