Midtveisevaluering Veerle Garrels

Doktorgradsstipendiat Veerle Garrels prosjekt har arbeidstittelen: "Selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming"

Midtveisevalueringen er en del av programmet for doktorgradskandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

Kommentator: Med.dr. og leg.psykolog Patrik Arvidsson, Vuxenhabiliteringen i Region Gävleborg og Jönköpings universitet.

Veileder: Professor Mats Granlund, Jönköpings universitetet og Institutt for spesialpedagogikk.(professor II) 

 

Midtveisevalueringen vil foregå på engelsk og er åpen for alle.

 

Vel møtt!

Publisert 8. nov. 2017 17:07 - Sist endret 18. okt. 2019 11:54