Midtveisevaluering Vigdis Reisæter

Doktorgradskandidat Vigdis Reisæters prosjekt har arbeidstittelen: "Dei utfordrande relasjonane". Prosjektet handler om hvordan makten fungerer i relasjonene mellom voksne med utviklingshemming som bor for seg selv, deres foreldre og tjenesteyterne.

Bilde av Vigdis Reisæter

Vigdis Reisæter (Foto: Bente Kvilhaugsvik)

Midtveisevalueringen er en obligatorisk del av programmet for kandidatene ved Institutt for spesialpedagogikk.

 

Kommentator: Professor Jan-Kåre Breivik, Høgskulen på Vestlandet.

Hoveveileder: Professor Jan Grue, Institutt for spesialpedagogikk.

Medveileder: Professor Johans Tveit Sandvin, Nord Universitet.

 

Midtveisevalueringen vil foregå på norsk og er åpen for alle.

Velkommen!

Publisert 16. sep. 2019 10:32 - Sist endret 28. juni 2022 16:14